polycell.com.cn

北京中嘉卫华科技发展有限公司

北京中嘉卫华科技发展有限公司

www.polycell.com.cn

02
公司地址:河北省廊坊市固安工业开发区南区通盛道3号        Add:No.3 Tongsheng Rd, South of development zones of Guan, Langfang, Hebei
邮政编码:065500                                                              Postal Code:065500
联系电话:0316-5926565                                                   Tel:0316-5926565
邮  箱:tg@polycell.com.cn                                                E-mail:tg@polycell.com.cn
留言提交